Polisy OC – kontrole w UE

Parlament Europejski proponuje wzmocnienie kontroli OC komunikacyjnego. Oznacza to, że poza granicami Polski policja będzie sprawdzała czy pojazd posiada odpowiednie ubezpieczenie. Rosnąca liczba szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców wymusza zmiany przepisów. Pamiętajmy, że konsekwencje nieposiadania polisy OC mogą być znacznie poważniejsze niż w Polsce. Więcej na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (link)

Zmiany w funkcjonowaniu firm odszkodowawczych

Trwają prace nad przepisami dot. regulacji działalności firmy odszkodowawczych w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z opinią Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (link). My przypominamy, że warto korzystać z usług brokera, który służy pomocą swoim Klientom przy likwidacji szkód.

Wyrok TSUE – ważny dla każdego użytkownika pojazdu

Najnowszy wyrok TSUE jest ważny dla każdego posiadacza pojazdu czy firmy użytkującej flotę.  Z sentencji wynika, że kierowca pojazdu odpowiada za szkody wyrządzone przez pasażera. Najczęściej do takiej szkody dochodzi podczas wysiadania z pojazdu, kiedy to pasażer uszkadza drzwiami inny pojazd. Więcej można przeczytać na stronie Rzecznika Finansowego: Link

Nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Od 1 października 2018 r. zaczyna obowiązywać nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Dla całego rynku oznacza to duże zmiany narzucone przez unijną dyrektywę IDD. Wiele z zapisów ustawy brokerzy stosują swojej działalności od wielu lat.

Pełen tekst ustawy znajduję się tutaj:

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij