Najnowszy wyrok TSUE jest ważny dla każdego posiadacza pojazdu czy firmy użytkującej flotę.  Z sentencji wynika, że kierowca pojazdu odpowiada za szkody wyrządzone przez pasażera. Najczęściej do takiej szkody dochodzi podczas wysiadania z pojazdu, kiedy to pasażer uszkadza drzwiami inny pojazd. Więcej można przeczytać na stronie Rzecznika Finansowego: Link

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij