Ubezpieczenia dla flot adresowane są zarówno dla właścicieli dużych, jak i małych firm, dysponujących  flotami samochodowymi,  do  firm transportowych, spedycyjnych, produkcyjnych, handlowych, hurtowni, firm usługowych i innych, posiadających własne lub leasingowane pojazdy.

Zakłady ubezpieczeń różnie definiują flotę pojazdów. Najczęściej za flotę uważają 10 – 20 pojazdów, ale możemy się  podjąć przygotowania  oferty ubezpieczenia flotowego dla przedsiębiorstw dysponujących nawet pięcioma samochodami.  Korzystniej jest wynegocjować ubezpieczenie dla floty, niż dla każdego pojazdu z osobna, gdyż ubezpieczenie takie jest tańsze i korzystniejsze niż kupowanie polisy dla każdego auta osobno. Wielkość floty nie jest  jedynym kryterium wpływające na koszt polisy. Duże  znaczenie ma dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość. Na cenę polisy  wpływa również zakres ochrony, liczba polis wchodzących w skład programu, rodzaj i wiek pojazdów, struktura floty – czy są to pojazdy osobowe, ciężarowe czy także ciągniki siodłowe, charakter działalności prowadzonej przez firmę, a także klauzule dodatkowe czy szczególne warunki dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Negocjowane przez nas programy ubezpieczeniowe opracowywane są indywidualnie z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i specyfiki danej floty, z uwzględnieniem:

  • możliwości wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów należących do floty,
  • uproszczonej procedurze likwidacji szkód powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i specyfiki danej floty,
  • różnych wariantów likwidacji szkód,

 

więcej, w naszej zakładce: programy ubezpieczeniowe

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij