Zgodnie z przewidywaniami Sąd Najwyższy potwierdził możliwość przyznania zadośćuczynienia za ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu. Jest to ważne orzeczenie, które wpłynie na wysokość składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjnego). Krótki komentarz na temat orzeczenia na stronach Rzecznika Finansowego

Warto korzystać z pomocy profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego aby zminimalizować skutki dla firmy.