Zapraszamy do  zapoznania się projektem zmian, które ukazały się na stronach Rzecznik Finansowego:

Projekt zmian