O FIRMIE

Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe INTER – MARK jest polską firmą, działającą w oparciu o Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (d. PUNU) nr 1259 /03. Założycielem biura jest Marek Głowacki, członek Polskiego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, jeden z sygnatariuszy powołania Izby Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych. Początki działalności Biura w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego sięgają pierwszych lat dziewięćdziesiątych, od 1993 roku jako agencja ubezpieczeniowa a od 1997 roku jako broker ubezpieczeniowy (poprzednie Zezwolenie PUNU nr 629/99).

Specjalizacją biura są ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, finansowe i życiowe. Firma brokerska INTER – MARK w oparciu o udzielone pełnomocnictwo negocjuje programy ubezpieczeniowe, które cechuje szeroki zakres ubezpieczenia oraz atrakcyjne dla klienta warunki finansowe. Jako niezależny broker ubezpieczeniowy jesteśmy partnerem dla każdego Klienta. Z naszych usług korzystają urzędy administracji samorządowej, przedsiębiorstwa państwowe, komunalne, produkcyjne, usługowe, hurtownie, przedstawicielstwa handlowe a także duże firmy transportowe, w tym do przewozu towarów niebezpiecznych.

Jako broker ubezpieczeniowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy interesy klienta przed towarzystwem ubezpieczeniowym w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. Jako broker nie jesteśmy związani z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym ale w imieniu klienta możemy współpracować z każdym zakładem ubezpieczeniowym, prowadzić w imieniu klienta negocjacje zmierzające do wypracowania najkorzystniejszej pod względem zakresu ubezpieczenia jak i warunków finansowych oferty ochrony ubezpieczeniowej.

PEŁNOMOCNICTWO

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij