W dniu 22 marca 2016 r. KNF jednogłośnie wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące:

·    badania adekwatności produktu,
·    systemu zarządzania produktem.
Szczegóły na stronie knf.gov.pl