Etapy obsługi brokerskiej *)

 

  • Działamy w oparciu o udzielone przez Klienta pełnomocnictwo, które upoważnia nas do negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi, do przygotowania   programu ochrony ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia tylko jednego ryzyka,
  • Dokonujemy analizy potrzeb ubezpieczeniowych Klienta – określenia, co ma być przedmiotem ubezpieczenia. Szczególną uwagę zwracamy na te składniki majątku Klienta, które  są narażone na powstanie szkody a które mogą narazić na Klienta na znaczne koszty finansowe.
  • Na podstawie naszej analizy potrzeb klienta przygotowujemy konstrukcję programu ubezpieczeniowego lub pojedynczego ubezpieczenia.
  • Prowadzimy negocjacje warunków ubezpieczenia (ofert) z wybranymi zakładami ubezpieczeniowymi, często są to trzy, cztery towarzystwa ubezpieczeniowe, czasami więcej. Negocjacje ukierunkowane są zarówno na zapewnienie maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej Klienta poprzez dodanie pewnych zapisów i klauzul oraz jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
  • Przygotowujemy i przedstawiamy Klientowi analizę  wynegocjowanych warunków ubezpieczenia (ofert), zwracając uwagę na różne rozwiązania proponowane w ofertach przez poszczególne  zakłady ubezpieczeniowe.
  • Doradzamy przy wyborze oferty jak i zakresu ubezpieczenia  oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się nasza rekomendacja, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia których nie można wyłączyć lub ograniczyć. Prezentujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wynikających z rekomendowanej oferty.
  • Po  wyborze przez Klienta oferty, nadzorujemy wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych (umów generalnych, polis) przez zakład ubezpieczeniowy
  • Po zawarciu ubezpieczenia administrujemy zawartymi polisami,  prowadzimy nadzór nad realizacją warunków umowy ubezpieczeniowej, monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek, uczestniczymy przy sporządzaniu aneksów, cesji, koniecznych rozszerzeń ubezpieczeń, informujemy o sprzedaży ubezpieczonego mienia, itd.
  • Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych. Odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

 

*) Wszystkie powyższe usługi są dla Klienta  bezpłatne – za zawarcie umowy ubezpieczenia broker jest  wynagradzany przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie kurtażu