Etapy obsługi brokerskiej *)

 

  • Działamy w oparciu o udzielone przez Klienta pełnomocnictwo, które upoważnia nas do negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi, do przygotowania   programu ochrony ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia tylko jednego ryzyka,
  • Dokonujemy analizy potrzeb ubezpieczeniowych Klienta – określenia, co ma być przedmiotem ubezpieczenia. Szczególną uwagę zwracamy na te składniki majątku Klienta, które  są narażone na powstanie szkody a które mogą narazić na Klienta na znaczne koszty finansowe.
  • Na podstawie naszej analizy potrzeb klienta przygotowujemy konstrukcję programu ubezpieczeniowego lub pojedynczego ubezpieczenia.
  • Prowadzimy negocjacje warunków ubezpieczenia (ofert) z wybranymi zakładami ubezpieczeniowymi, często są to trzy, cztery towarzystwa ubezpieczeniowe, czasami więcej. Negocjacje ukierunkowane są zarówno na zapewnienie maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej Klienta poprzez dodanie pewnych zapisów i klauzul oraz jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
  • Przygotowujemy i przedstawiamy Klientowi analizę  wynegocjowanych warunków ubezpieczenia (ofert), zwracając uwagę na różne rozwiązania proponowane w ofertach przez poszczególne  zakłady ubezpieczeniowe.
  • Doradzamy przy wyborze oferty jak i zakresu ubezpieczenia  oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się nasza rekomendacja, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia których nie można wyłączyć lub ograniczyć. Prezentujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wynikających z rekomendowanej oferty.
  • Po  wyborze przez Klienta oferty, nadzorujemy wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych (umów generalnych, polis) przez zakład ubezpieczeniowy
  • Po zawarciu ubezpieczenia administrujemy zawartymi polisami,  prowadzimy nadzór nad realizacją warunków umowy ubezpieczeniowej, monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek, uczestniczymy przy sporządzaniu aneksów, cesji, koniecznych rozszerzeń ubezpieczeń, informujemy o sprzedaży ubezpieczonego mienia, itd.
  • Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych. Odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

 

*) Wszystkie powyższe usługi są dla Klienta  bezpłatne – za zawarcie umowy ubezpieczenia broker jest  wynagradzany przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie kurtażu

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij