Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet) opublikował zastrzeżenia dotyczące ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S. działającego również w Polsce. Zdaniem duńskiego urzędu nadzory interesy ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia zawartych z zakładem są zagrożone. Treść komunikatu w języku angielskim. Warto skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika – brokera ubezpieczeniowego.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij