Sąd najwyższy o przedawnieniu roszczeń z UFK

Sąd Najwyższy podjął uchwałę o terminie przedawnienia roszczeń tytułu wcześniejszego rozwiązania polis z UFK. Całość orzeczeń jest zgodna z postulatami Rzecznika Finansowego. Problem polis z UFK pokazuje jak ważne jest doradztwo profesjonalnego pośrednika...