Ważna uchwała Sądu najwyższego (III CZP 99/18)

„Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.”

Sąd Najwyższy wydał naszym zdaniem bardzo potrzebną uchwałę. Jest to ważna regulacja rynku ubezpieczeń. Więcej na stronie Rzecznika Finansowego

Dlaczego warto mieć brokera?

Na stronie KNF ukazał się komunikat dotyczący Gefion Insurance A/S. Zakład ubezpieczeń prowadzi w Polsce. Warto przeczytać wnioski z kontroli przeprowadzonej u tego ubezpieczyciela. Broker ubezpieczeniowy zawsze wspiera Klientów przy wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela ale również pomaga w kontaktach z ubezpieczycielem np. podczas likwidacji szkód.

Czas na PPK

Pierwsze podmioty zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zostały wpisane do ewidencji PPK. Więcej przeczytacie tutaj.

Nie wiecie od czego zacząć? Zapraszamy do kontaktu.

Polisy OC – kontrole w UE

Parlament Europejski proponuje wzmocnienie kontroli OC komunikacyjnego. Oznacza to, że poza granicami Polski policja będzie sprawdzała czy pojazd posiada odpowiednie ubezpieczenie. Rosnąca liczba szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców wymusza zmiany przepisów. Pamiętajmy, że konsekwencje nieposiadania polisy OC mogą być znacznie poważniejsze niż w Polsce. Więcej na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (link)

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij