Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu za ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu

Zgodnie z przewidywaniami Sąd Najwyższy potwierdził możliwość przyznania zadośćuczynienia za ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu. Jest to ważne orzeczenie, które wpłynie na wysokość składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjnego). Krótki komentarz na temat orzeczenia na stronach Rzecznika Finansowego

Warto korzystać z pomocy profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego aby zminimalizować skutki dla firmy.

Ponad 10 miliardów złotych w odszkodowaniach z ubezpieczeń OC/AC

Wartość wypłaconych odszkodowań w 2017 roku zwiększyła się o 6% w porównaniu z 2016 r. Blisko 4,2 miliarda złotych przypadało na ubezpieczenia AC. Warto zawrzeć dobre ubezpieczenie korzystając z naszych usług. Cały artykuł dostępny na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Cały artykuł znajdziesz tutaj

Analiza Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Zachęcamy do przeczytania bardzo ciekawego artykułu „Analiza Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – Nowe argumenty za wprowadzeniem niezależnego rzeczoznawcy” dot. sporów z ubezpieczycielami i potrzeby zmian systemowych w procesie likwidacji szkód, szczególnie komunikacyjnych. Przypominamy, że warto skorzystać z usług brokera, który nie tylko pomoże prawidłowo zawrzeć polisę ale również wspomaga Klienta w procesie likwidacji szkody.

Artykuł dostępny tutaj

Nadchodzą zmiany w dystrybucji ubezpieczeń

9 listopada Sejm uchwalił nową ustawę o dystrybucji ubezpieczeń przystosowując polskie prawo do wymogów dyrektywy unijnej. Nadchodzą nowe czasy w dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa trafiła do Senatu. Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

Więcej informacja tutaj

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij